Resmi Gazete’de bugün (22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7318)

– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Kimi Eserlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 7320)

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/308)

YÖNETMELİKLER

– Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Lisan Hazırlık ve Yabancı Lisan Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Kimi Eserlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/3 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/4 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/5 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/6 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/7 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/8 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/9 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/10 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/11 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/12 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir